6. מגדר, מעמד וגזע

להבחנות מגדריות , מעמדיות וגזעיות יש השפעה ניכרת על דימויי היופי האנושי . כאשר אופי ההבחנות הללו משתנה , גם תפיסת היופי משתנה . כאשר חשיבות ההבחנות פוחתת והחברה נעשית מעורבת ( גלובלית ) ושוויונית יותר , יש לכך ביטוי גם בדימויי יופי מעודכנים המערבים אלמנטים של קבוצות שונות , עירוב שהיה נחשב למכוער ובלתי נסבל כאשר ההפרדה היתה בת תוקף וקובעת את המרקם החברתי . בדיון על יופי חופשי ויופי נלווה מציג קאנט את היופי האנושי כיופי נלווה , כלומר יופי המותנה במושגים . יופיו של האדם מותנה במושגים שיש לנו על טבעו של האדם , ובאופן מפורט יותר במושג שיש לנו על גבריות , נשיות , ילדותיות וכדומה . לא כל מה שמייפה את הגבר מייפה גם את האישה ולא כל מה שמתאים לילד מתאים למבוגר : 'יופיו של אדם [ ... ] מניח מראש מושג של התכלית הקובעת מה הדבר צריך להיות' ( קאנט . (§ 16 , 59 , [ 1790 ] 1969 המושגים קובעים את הדימוי הטיפוסי ( הנורמלי ) של הגבר , האישה או הילד . למשל , האמונה שהגבר צריך להיות גבוה מבת זוגו משקפת את התפיסה שהגבר הוא החזק והמגונן , ואילו האישה תלויה בו , נתונה למרותו וחסותו . כל עוד מחזיקים באמונה כגון...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה