5. ערכים צורניים

הערכים הצורניים על פיהם מעריכים את יפי החזות האנושית הם אותם ערכים צורניים שבאמצעותם מעריכים אובייקטים טבעיים אחרים או מוצרים אנושיים ! פרופורציה ( ויחסי גודל ) וסימטרייה : פרופורציה וגודל ערכים צורניים משקפים אף הם דפוסים של נורמליות , תקינות ואידאליזציה של נתוני טבע . ויטרוביוס מתאר בספרו De Architecture ! את הפרופורציות האידאליות של גוף האדם , פרופורציות שהוא ממליץ להעתיק גם אל הבניינים שנועדו לשימוש האדם : לגוף האדם נתן הטבע צורה שבה הפנים , מן הסנטר עד לקצה המצח ושורשי השיער שווים לעשירית מגובהו [ ... ] הראש , מן הסנטר עד שיא הקודקוד שווה לשמינית [ ... ] ממרכז החזה ועד לשיא הקודקוד — רבע . באשר לגובה הפנים , מתחתית הסנטר עד לתחתית הנחיריים — הם שווים לשליש [ גובה הפנים ] : וכך גם האף , מתחתית הנחיריים ועד לקו שבין הגבות . ( ויטרוביוס ( 69-68 , 1997 ויטרוביוס מתאר את גוף האדם כשלמות שיצר הטבע . שלמות זו באה לידי ביטוי בהתאמה שבין גוף האדם ובין סמל השלמות הגאומטרית , המעגל : 'אם מניחים אדם פרקדן על גבו , ידיו ורגליו פשוטות , וטבורו משמש מרכז למחוגה , הרי אצבעות ובהונות שתי ידיו ורג...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה