א. יפי הנפש לעומת יפי הגוף

הפילרסרפיה בררבה מתעלמת מסרגיית הירפי החזרתי , מתרך שהיא מתמקדת ביפי הנפש . בהמשתה מוצגת הבחנה בין יפי הגוף ליפי הנפש מתוך עמדה דואליסטית הרואה בגרף רבנפש עצמים נפרדים בעלי תכרנרת נוגדות . הבחנה זו אינה ניטרלית . היא כרוכה בעמדה שיפי הנפש עולה על יפי הגוף , ובמובן מסוים יש 1 יריבות בין השניים . לדברי פאוסאניאס : 'האוהב את יפי הגוף אוהב עניין חולף , ובשעה שתחלוף פריחת הגוף שאהבו , יעוף משם גם הוא [ האוהב ] ויבייש את מיליו המרובות והבטחותיו' ( אפלטון תשכ"ו-תשכ"ז ב , . ([ 184 ] 105 יפי הגוף עשוי להשתנות , על כך אין עוררין . אך האם אין הנפש עשויה להשתנות יחד עם 1 פאוסאניאס , אחיינו של מלך ספארטה לאונידאס , הוא אחד המשתתפים בדיון על האהבה שנערך בהמשתה . הגוף ? פאוסאניאס מאמין שהנפש אינה משתנה . אדם שנפשו יפה בצעירותו הוא אדם שנפשו נשארת יפה גם בבגרותו וזקנתו : 'מי שאוהב את תכונת האדם בשל הגינותה , יתמיד בכך כל ימי חייו שהרי ריתק עצמו למה שהוא מתמיד' ( שם . ( עמדה זו אופיינית לדואליזם : החומר הוא העצם המורכב והמשתנה ואילו הנפש פשוטה , מתמידה , ועל כן תכונותיה קבועות . סוקראטס מחזיק אף הוא בע...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה