ג. סיכום

יופי , כפי שראינו , עומד בניגוד למצבי אי הסדר השונים , אך מקיים עמם יחסי גומלין ועשוי לצמוח מתוכם . אין פירוש הדבר שכל מצב של אי סדר סופו להתגלגל ביופי , אלא רק זאת שכל יצירה של יופי נעשית מתוך חומרים הנתונים במצב כלשהו של אי סדר בתהליך היצירה , והם משמשים חומר גלם לסדר האסתטי החדש . יצירת הסדר האסתטי מגדירה את היחסים בין המרכיבים באופן חדש , או מעניקה ביטוי מובהק ליחסים שנרמזו בחומרי הגלם . לעתים חומרי הגלם מסודרים בסדר דיסקורסיבי גבוה , או אפילו בסדר אסתטי גבוה , אך כאשר הם נתפסים כחומרי גלם לאפשרויות חדשות , פירוש הדבר שיש לפרק את הסדרים הקודמים , ליצור אי סדר אשר עתיד להיהפך לסדר אסתטי חדש . באותו מובן אנו מפרקים את הסדר הטבעי של הירקות לסלט , כאשר אנו מקלפים וחותכים אותם כדי להכין מהם מורכבות חדשה שטעמה יהיה שונה מזה של הרכיבים הנפרדים במצבם הנתון בטרם נקטפו , קולפו ונחתכו . יצירות אמנות מורכבות לעתים מחומרים הלקוחים מיצירות קודמות , בעלות סדר משלהן , אך בתהליך היצירה החדשה הסדר הישן מפורק , נקטע ומשמעותו משתנה . עצם הלקיחה מתוך סדר ישן משמעה פירוקו של הסדר מתוך כוונה ליצור באמצעו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה