6. הומוגניות וסימטרייה

עמדנו על כך שמורכבות היא תנאי לסדר . אמנם מורכבות יכולה להיות גם בלתי מסודרת : כל טיפוסי אי הסדר שדנו בהם לעיל מתאפיינים במורכבות כלשהי . מורכבות ומובחנות מאפשרות יחסים פנימיים או חיצוניים שהם מושא הסדר . בהיעדר מורכבות ומובחנות אין הסדר יכול להתקיים . הומוגניות גמורה אף היא מצב שאיננו מתנסים בו במלואו אלא בקירוב . איננו יכולים לדמות מערכת שהיא נטולת כל הבחנות ושאין בה ביטוי למורכבות כלשהי . נימוק מעין זה העלה לייבניץ לשלילת רעיון 'הלוח החלק' . ( rasa tabula ) ואותו לוח שבו בעצמו אין כל שוני , היכן נמצאהו י וכי ראינו מימינו מישור שווה בכל נקודותיו ואחיד לחלוטין ? ( לייבניץ תשכ"ז , ( 7 דף נייר חלק הוא הומוגני במובן מה , ובכל זאת , בשל העובדה שאנו תופסים את גבולות הדף ואת יחסיו המרחביים עם גופים אחרים , אנו מבחינים בין מרכז הדף , תחתיתו , צד ימין וצד שמאל שלו , וכבר אין זו הומוגניות גמורה ( וזאת בלי להביא בחשבון את עקמומיות משטחו של הדף , אשר איננה מורגשת בהתנסות רגילה . ( אולם די במצבים הקרובים להומוגניות כדי ליצור את חוויית אי הסדר המיוחדת לסוג זה . במרחב הומוגני אין אנו יכולים לאתר פר...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה