5. כאוס

המונח 'כאוס' הרווח כיום , משמעותו שונה מזו המוצגת במיתולוגיות של בריאה . ' כאוס' משמש כיום לציון מצב שנדמה כאי סדר , אך למעשה גלום בו סדר מופתי מורכב ורגיש . לא למושג זה מתכוון הדיון בסעיף זה . כאוס במובנו המיתולוגי הוא מצב שבו קיימת מובחנות קלושה בין המרכיבים והגבולות ביניהם אינם ברורים . כך , למשל , ייתכן ששני צבעים יתמזגו בגבולותיהם זה לתוך זה , ואף שהצבעים שונים ומובחנים זה מזה , קשה לתחום את הגבול הברור ביניהם . כאוס הוא מצב היולי של החומר , אשר הצורה נרמזת בו , אך קווי המתאר שלה עמומים , מטושטשים , ואינם מתווים גבולות מובחנים וברורים . אי הבחנה זו אופיינית למיתוסים של הבריאה . המצב לפני הבריאה איננו מצב של ריקות או היעדר הבחנה מכול וכול . זהו מצב שבו הרכיבים נמסכים אלו לתוך אלו : תוהו ובוהו . הסדר מצוי בתוך המערכת באופן סמוי ונדרש מאמץ מכוון כדי לחלץ אותו מתוך המערכת הכאוטית ולקבוע גבולות בין הרכיבים . אלוהים , על פי סיפור הבריאה המקראי , יוצר את הסדר באמצעות הפרדה בין הרכיבים . הוא מבדיל בין אור לחושך , בין מים למים ובין יבשה למים . במיתוס בריאה מסופוטומי , הכאוס הוא מימי ומורכב...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה