4. רגישות טוטאלית

רגישות טואטלית היא היפוכו הגמור של אי סדר אטומי המאופיין באדישות בין הפרטים . במצב של רגישות גמורה המרכיבים תלויים זה בזה לחלוטין . כל שינוי , יהא זה הזעיר ביותר , משפיע על כל יחסי הגומלין בין הרכיבים ומשנה את המערכת כולה . מטעם זה אי אפשר להכיר את המערכת שכן היא רגישה גם לתנאי ההכרה ומשתנה בהתאם . כדי להסביר או לתאר אובייקט כלשהו , צריך להניח תכונות מסוימות שהן קבועות ואינן מושפעות מכל שינוי ואינן רגישות לכל מהלך . כמו כן צריך להניח שיש תכונות זניחות שאפשר להתעלם מהן מפני שהשפעתן על המערכת איננה משמעותית . אולם מצב של רגישות טוטאלית אינו מאפשר להניח קביעויות כלשהן , והתלות ההדדית של הכול בכול אינה מאפשרת להזניח תכונה כלשהי כבלתי משמעותית . זו מערכת הנמצאת בתנועה מתמדת , כמו הנהר הזורם בדימוי של הרקליטוס . אי אפשר להכיר את הנהר כי אי אפשר לייצב אותו במידה שתאפשר להכירו . הנהר משתנה ללא הרף , וכל שינוי גורר אחריו שינויים אחרים לאין סוף . כדי להכיר מערכת רגישה מעין זו , צריך בבת אחת לדעת עליה הכול , ולהניח שלפחות הידיעה עצמה איננה משפיעה על המערכת ומשנה אותה . לשם כך צריך להניח בכל זאת מ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה