3. אי־סדר אטומי

אוסף של פרטים המבודדים זה מזה שאין ביניהם כל יחסים פנימיים המתחייבים מתוך מהותם של הפרטים נתון במצב של אי סדר . אוסף כזה איננו מערכת מפני שהוא חסר את האחדות המכוננת מערכת . כל פרט כמוהו כאטום בודד שאינו נתון באינטראקציה עם אטומים אחרים . יש מערכות המגלות נטייה למצב זה מפני שהעיקרון המלכד שלהן חלש , המערכת מפוררת לפרטים חסרי קישור וכיוון מספיקים . בהיעדר כיוון , אין המתבונן לומד על טבעם של הנתונים , ועל כן כל הרכבה היא שרירותית ומלאכותית בעיניו . 5 על קשר זה נעמוד בהרחבה בפרק התשיעי . אי סדר כזה מאפיין , לדעת האמפיריציסטים , את השלב הראשוני של תפיסת רשמים . הרשמים , לפני ארגונם , הם חסרי פשר וקשר זה לזה , ומטעם זה ניתן לארגנם בדרכים רבות . אין כל סדר ראשוני המטיל עצמו על המתבונן . הארגון המושגי , המעניק משמעות ומקשר בין הפרטים ובונה מהם אובייקטים , נבנה מחזרות התפיסה החושית ורפלקסיה על חזרות אלה . בנספח למסכת טבע האדם כותב יום : 'לעולם אין הרוח תופסת שום קשר ממשי בין נמצאים מובחנים' ( יום . ( 357 , 1942 אם אמנם נכון הדבר , הרי המצב הראשוני של רוחנו הוא מצב של אי סדר אטומי . הסדר , על פי...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה