1. מקריות

מקריות מתאפיינת בחריגה של פרט מסוים או פרטים אחדים מההכרח הכולל של המערכת . הופעתם או מיקומם של הפרטים המקריים אינם יכולים להיגזר מתוך החוקיות הכללית . מקריות איננה יכולה להיות תכונה של כל רכיבי המערכת , שכן בהיעדר גמור של חוקיות במערכת אין המערכת מתקיימת כמערכת , כלומר אין בה האחידות הדרושה לשם הגדרתה כמערכת ( כאובייקט אחד . ( במערכת ללא הגדרה וללא אחדות בדרגה כלשהי , אי אפשר לקבוע שפרט מסוים שייך או אינו שייך אליה , וממילא אין משמעות למקריותו של הפרט בתוך המערכת . פגישה מקרית היא פגישה שלא הייתה מתוכננת ולא הייתה צפויה בתוך סדר היום המתוכנן . פגישה מקרית איננה משנה את התובנה הכללית של המערכת , כל עוד היא נתפסת כמקרית ועל כן כחריגה . המקרי נתפס כבר החלפה בפרטים אחרים , מקריים כמוהו , בלי שתשתנה התובנה הכללית של המערכת . הפגישה המקרית עם א' הייתה עשויה להתחלף בפגישה מקרית עם ב' בלי שתשתנה בכך הבנתנו את מהלכי החיים או את היחסים בין בני אדם ; המספר הזוכה בהגרלה עשוי היה להיות מספר אחר בלי לשנות בכך את אופי ההגרלה ואת הבנת חוקי המשחק . הפרט המקרי אינו מלמד אותנו דבר על המערכת בכללה . אין ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה