א. ניגודיו של היופי

בהמשתה אומרת דיוטימה על ארוס שאיננו יפה ואיננו טוב . סוקראטס תוהה על דבריה : 'כלום מכוער הוא ארוס ורע ' ? ( אפלטון תשכ"ו-תשכ"ז , ב , . ([ 202 ] 127 דיוטימה עונה בשלילה , ושואלת : 'כלום סבור אתה שבהכרח מכוער הוא מה שאינו יפה ' ? ( שם . ( סוקראטס מאשר שאמנם כך הוא סבור . באישור זה מבטא סוקראטס את הדרישה הבינארית של 'חוק השלישי \ : 'הנמנע הוא לן או שהוא לא ק , אין אפשרות שלישית . אין מצב ביניים בין חיוב לשלילה ואין דרגות של חיוב ושלילה . ראייה בינארית מעין זו מוצאת את ביטויה המובהק אצל ילדים המאפיינים את העולם באמצעות זוגות של ניגודים ! חושך אור , לבן שחור , טוב רע וכיוצא באלה , אולם ראייה זו איננה תואמת את תמונת העולם המורכבת יותר של המבוגר . דיוטימה מסבירה כי בין יופי לכיעור יש מצב ביניים שאיננו לא זה ולא זה ולפיכך אין להסיק 'שמה שאינו יפה , הריהו מכוער , ומה שאינו טוב — רע' ( שם , . ([ 202 ] 128 ארוס , שאיננו יפה בעצמו אך שואף אל היופי , מצוי במצב ביניים כזה . דיוטימה מרחיבה בדברים אלה את תמונת העולם הבינארית המיוצגת בדבריו של סוקראטס . היא טוענת לריבוי של מצבים המבטאים דרגות שונות של...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה