3. ערך אמנותי וערך אסתטי

' ערך אסתטי' ו'ערך אמנותי' נעשו מונחים אהודים במיוחד מאז נדחק היופי ממרכז הדיון האסתטי . למונחים אלה אין הוראה אחידה בכל השימושים , ויש לעתים ניגודים בין תפקודי מונחים אלה בתאוריות השונות . 'ערך אסתטי' מוגדר על פי רוב כמציין תכונה שהיא ייחודית לחוויה האסתטית בכללה , אך אינה מוגבלת לתחום האמנותי , ואילו 'ערך אמנותי' מציין את הערך הבלעדי לאמנות כאמנות , אך לא תמיד ברור מהו ההבדל בין השניים . עיון בכמה ניסיונות להגדיר מונחים אלה או לפרוש את תוכנם המושגי מראה כי הם משרים ערפול על סביבותיהם ולעתים הם מעיקים על המשתמשים בהם יותר משהם סוללים לפניהם דרך להבחנות בהירות ומועילות . המשימה להבהיר את המושגים 'אסתטי' , 'אמנותי'ו כך מתברר , אינה פשוטה יותר מהבהרת תוכנו המושגי של המונח 'יפה / להלן שתי דוגמאות לשימוש במונחים אלה . ננסה לבחון על פי עמדותיהם של רומן אינגרדן ( Roman Ingarden , 1893-1970 ) ומונרו בירדסלי , את יעילותם של מונחים אלה , ואת ההצדקה לטענה כי 'ערך אמנותי' הוא משהו שונה מ'ערך . 'אסתטי ' ערך אמנותי' ו'ערך אסתטי' על פי אינגרדן במאמרו 'ערכים אמנותיים 38 'ואסתטיים מציג אינגרדן את ההבח...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה