2. ההפרדה בין אמנות ליופי בפילוסופיה בת זמננו

לניתוק בין אמנות ליופי במאה העשרים סיבות מספר הקשורות בתהליכים היסטוריים , אידאולוגיים וחברתיים . על אחדות מהסיבות עמדנו בקצרה בפרק 31 בן דורו של היל , פרידריך שלינג , ( Friedrich w . j . Schelling , 1775-1854 ) כותב אף הוא ברוח זו , שהאמנות מכוונת לא אל המציאות החושנית אלא אל יופי הנמצא מעל לחושני . ([ 1859 ] Schelling 1989 ) הראשון . בסעיף זה נתמקד בנימוקים הפילוסופיים לדחיית היופי ובניסיונות להציג הבנה כוללת של האמנות ללא תיווכו של מושג היופי . בספרו Languagesof Art ( 1976 ) מציג נלסון גודמן ( 1906-1998 Nelson Goodman , ) שני נימוקים כנגד זיהוי הערך האמנותי עם יופי : ( 1 ) 'יופי' אינו בעל מובן חד משמעי , יותר משהוא מבהיר הוא מבלבל ; ( 2 ) יצירת אמנות טובה עשויה להיות מכוערת . . 1 גודמן מבקש להוציא את המונח 'יופי' מכלל שימוש בהקשר של הדיון האסתטי בטענה שיופי הוא מושג מבולבל , מטעה או חסר משמעות . מחד גיסא , טוען גודמן , ' אם יפה מנוגד למכוער , אין הוא מדד לקביעת ערך אסתטי' שהרי יצירות אמנות עשויות להיות גם מכוערות . מאידך גיסא 'אם היפה יכול להיות , 'מכוער כלומר אם ' יפה' הוא מונח כלל...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה