2. קיטש

ביטוי אחר לניגוד בין סדר דיסקורסיבי לסדר אסתטי נמצא בקיטש . קיטש איננו משעמם . הוא לעתים קרובות מעורר , מושך , מבדח , מפתה או דוחה , אך אין הוא מתאפיין בשיממון שמטיל הסדר הדיסקורסיבי המוקפד . היחס בין יופי לקיטש הוא יחס של טפילות . קיטש מקורו בסדר אסתטי שהופך לעקרון סדר דיסקורסיבי . מעשה הקיטש הוא ניצול אובייקטים יפים ( שאינם בעצמם קיטש , ( אשר השפעת יופיים וכוח משיכתם נבחנו היטב . הקיטש הופך את היופי לנוסחה שתוצאותיה בדוקות . האובייקט היפה מנוצל במכוון כדי 26 להשיג מטרה מסוימת באמצעות השפעת היופי על הצופה . הנה דוגמה מובהקת לאופן שבו הופך הקיטש יופי לסדר דיסקורסיבי טפילי : מראה השמש השוקעת לים הוא מראה בעל השפעה קסומה על רבים . צבעי בין הערביים המרהיבים של צינת המים וחום האש , המשמעות הרגשית של סיום ופרידה , והשגב של איתני הטבע בפעולתם , אלה ואחרים עשו את מראה השקיעה 26 lifeless . Greek vases do conform to exact geometric laws , and that is why their perfection is cold and 25 דברים דומים אפשר למצוא בספרו של תומס קולקה על קיטש ואמנות ( קולקה . ( 2001 לתמונה מפעימה ומטפורה דרמטית . גם ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה