ב. יחסי ניגוד בין שני הסדרים

בין הסדר הדיסקורסיבי לאסתטי יש שיתוף ויחסי גומלין , אך יש גם מתח של ניגודים . השתלטות הסדר הדיסקורסיבי על מערכת שאמורה להיות אסתטית במובהק , כגון יצירת אמנות , יוצרת ערכים אסתטיים נמוכים . שני טיפוסים של ערכים אסתטיים נמוכים מסוג זה הם הבנאליות והקיטש .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה