4. יופי, תועלת וצורך

תועלת היא עניין דיסקורסיבי מובהק שעיקרו היחס שבין אמצעי למטרה . קאנט , כידוע , מנגיד יופי לתועלת וסיפוק אינטרסים , כשם שהוא מנגיד לתועלת וסיפוק אינטרסים גם את המוסריות . דארווין , לעומת קאנט , ייחס ליופי תועלת במלחמת ההישרדות ושימור המין . האם אפשר לקבוע מי מהשניים צודק ? האם היופי מנוגד לתועלת ? האם הוא חסר תועלת ? או שמא עיקרו תועלת ? כדי לענות על שאלות אלה יש להבחין בין שני היבטים שונים של תועלת : . 1 דבר הוא מועיל אם הוא מקדם אותנו לקראת תכלית רצויה . המועיל במובן זה הוא אמצעי למטרה , וערכו נקבע על פי תרומתו להשגת המטרה . קביעת תועלתו של אובייקט נקבעת אפוא על פי שני משתנים : התכלית , ומידת ההתאמה לה או התרומה להשגתה . אפשר שאובייקט יהיה מועיל מאוד בהשגת תכלית אחת , אך בעל ערך תועלתי נמוך בהשגת תכלית אחרת . הערכת מידת התועלת איננה מותנית בכך שרוצים במטרה . גם מי שאיננו מעוניין במטרה מסוימת עשוי להעריך שאמצעי א' יעיל יותר להשגתה מאמצעי ב' אדם החי במדבר ואינו זקוק למטרייה , יכול בכל זאת להעריך ( אם יש לו הידע המתאים ) איזו מטרייה עמידה יותר , ואדם המתנגד לשימוש בפרוות בעלי חיים עשוי ב...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה