3. יופי ואמת

ההגות הרציונלית ייחסה את גילוי האמת לשכל ואת חוויית היופי לחושים , וככל שההפרדה בין השכל לחושים הייתה חדה , היו היופי והאמת שתי קטגוריות מופרדות היטב ובלתי תלויות זו בזו . אמת נתפסת כביטוי מובהק של סדר דיסקורסיבי , שכן עניינה בהתאמה בין תיאור למצב עניינים , בין תאוריה ובין היחסים שמתגלים בפועל בתוך המערכת שהתאוריה מתייחסת אליה . ככל שהדיכוטומיה שכל / חושים נעשתה חדה פחות וככל שההבנה כי יופי איננו עניין לתפיסה חושית בלבד נעשתה מקובלת יותר , נתפס היחס בין אמת ליופי כמורכב יותר . במאמרו ( Zemach 1986 ) 'Truth and Beauty' מתנגד צמח לאמונה שהמדע מגלה אמת ודאית על הטבע . גם אם אמת כזו נגלית , איננו יכולים לדעת זאת בוודאות . האמיתות המדעיות שאנו מחזיקים בן הן פרי ההכרעה בין תאוריות אלטרנטיביות , ועקרון ההכרעה בין התאוריות הוא אסתטי . התאוריה האמתית ביותר היא התאוריה היפה ביותר , המקיימת מידה רבה יותר של אחדות בריבוי . צמח מצטט את שורות הסיום לשירו הידוע של ג'ון קיטס : Ode on a Grecian Urn ( 1819 ) ( 1821 John Keats , 1795- ) Ye know on earth , and all ye need to know . 'Beauty is truth , trut...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה