1. יחסי תלות בין הסדרים

ההבחנה בין הסדרים איננה הבחנה בין אובייקטים . אין זה כך שקבוצת אובייקטים מסוימת מסודרת בסדר דיסקורסיבי ואילו קבוצה אחרת מסודרת בסדר אסתטי . בכל אובייקט מורכב ניתן למצוא גם סדר אסתטי וגם סדר דיסקורסיבי , אם כי מרכזיותו וחשיבותו של כל סדר איננה אחידה בכל האובייקטים . הסדר הדיסקורסיבי מבטא את שיוכו של האובייקט לקבוצה בעלת מבנה או עיקרון משותף , ואילו הסדר האסתטי מבטא את האינדיבידואלי שבאובייקט . מרכזיותו וחשיבותו של סוג הסדר באובייקט נתון הן תלויות הקשר תרבותי ואינדיבידואלי . אותו אובייקט עצמו עשוי לעורר עניין מובהק בסדר הדיסקורסיבי שלו בהקשר אחד , ובסדר האסתטי שלו בהקשר אחר . על עניין זה עמדו רבים , גם אם המסקנות שהסיקו מכך אינן אחידות ' . אנו נוטים לסווג את האובייקטים על פי הסדר שאנו תופסים כמהותי או מרכזי להם , אך אין פירוש הדבר שאובייקט דיסקורסיבי במובהק הוא נטול סדר אסתטי ולהפך . מכשירי עבודה , לדוגמה , מסווגים על פי תכליתם ומוערכים על פי 1 ראו , לדוגמה , ז'אן מוקרובסקי ( Mukarovsky 1979 ) ובירדסלי . ( Beardsley 1982 ) התאמתם לביצוע המלאכה הנדרשת . יש לשער שרק לעתים רחוקות יתבונן המש...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה