2. פוטנציאל וערך אסתטי

ההבנה כי בתנאים שונים מתגלות תכונות שונות של אותו אובייקט מובילה אל מושג הפוטנציאל . מושג זה קושר בין הבנה זו ובין ההנחה שהתכונות השונות המתגלות בהקשרים השונים הן תכונות של אותו אובייקט עצמו . כל תכונה של האובייקט מגלמת פוטנציאל המתממש בנסיבות מסוימות . הפוטנציאל שאיננו ממומש אינו מופיע בהתנסות , ואנו משערים את קיומו מתוך אנלוגיה למקרים אחרים דומים . ההנחה בדבר קיומן של תכונות פוטנציאליות נחוצה לנו כדי לתאר אובייקט כלשהו מעבר לגבולות הנתון הרגעי . אנו למדים מן הניסיון כי לאובייקטים שונים יש תכונות המתגלות בהקשרים מסוימים , וכי יש קביעות כלשהי ואפילו חוקיות בהתגלותן של תכונות במצבים מסוימים . אנו מכוונים את פעילויותינו וציפיותינו לפי האמונות או הידיעות שיש לנו בדבר התכונות הפוטנציאליות של האובייקטים . אנו בוחרים לטעת שתיל מזן מסוים בהכירנו את הפוטנציאל שלו לצמוח לעץ הפורש את ענפיו לרוחב ומבטיח צל ועלווה נעימה למראה . כל 41 עניין זה מעלה כמובן את בעיית הוהות , אולם מפני שענייננו כאן בתופעה , אין לראות את בעיית הזהות כמכשול . עובדה היא שכך אנו חווים אובייקטים , היינו כמחמירים במצביהם המשת...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה