2. יתירות וחיזוי נמוכים, אינפורמטיביות גבוהה

יתירות הפרטים בסדר האסתטי נמוכה ככל שהסדר גבוה יותר . משמעות הדבר שפרטי הסדר האסתטי הגבוה נושאים ערך אינפורמטיבי גבוה וכל פרט תורם את תרומתו הייחודית לאינפורמטיביות זו . זהו פן נוסף של רגישות הסדר האסתטי : שינוי בפרטים משנה את הערך האינפורמטיבי לגבוה או נמוך יותר , ובעקבות זאת משתנה הסדר בכללו . להכללה זו יש שני סייגים : ( 1 ) לא כל פרט הוא בעל אותו ערך אינפורמטיבי במכלול , שכן המערכת המסודרת איננה הומוגנית גם בערכיה הפנימיים . יש פרטים מרכזיים וחשובים יותר מאחרים , ועל כן יהירותם נמוכה משל האחרים : ( 2 ) יש לזכור שהיתירות לעולם איננה אפסית , אלא שואפת לאפס . החלפת פרט בפרט אחר עשויה לפגום במידה מסוימת בשלם , אך לא בהכרח למוטט אותו . מידת הפגיעה במכלול תלויה בטיבו של הפרט האינדיבידואלי — עד כמה הוא מרכזי כאובייקט — וכן בטיבו של השינוי שנעשה בו . מידת ההשפעה של השינויים איננה אחידה , ולפיכך אינה ניתנת לכימות על פי עקרונות קבועים . פרטים שונים , הנחשבים לבעלי יתירות גבוהה בדיבור הפרוזאי , הם בעלי יתירות נמוכה בשירה . המצלול , הקצב , אורך המילים , החריזה , הדמיון הלשוני למילים אחרות וכיוצ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה