איורים ‭19-8‬ רגישות לפרטים, שינוי פנימי קטן בעל אפקט משמעותי.