1. רגישות

הסדר האסתטי רגיש הן לשינויים פנימיים והן לשינויים חיצוניים . מידת הרגישות איננה אחידה . יש הבדל ברגישויותיהם של אובייקטים שונים לאותו סוג של שינוי , וכן יש הבדלים בדרגות הרגישות של האובייקט לשינויים שונים . אופי הרגישות ודרגתה מבטאים את האינדיבידואליות של הסדר האסתטי ואינם כפופים להכללות . רגישות לשינויים פנימיים ! רכיבי הסדר האסתטי מקיימים יחסי גומלין בדרגות שונות . שינוי במרכיב בודד עשוי להשפיע על המרכיבים האחרים ועל סדר המערכת כולה . לדוגמה , שינוי בצבע — בגוון או בעצמה — בקטע מסוים של הציור משפיע על המשמעות הכוללת של הציור ואף משפיע על האופן שבו 33 ראו דיון בפרק הרביעי . 34 קביעה זו יש בכל זאת לסייג , אם נותנים את הדעת על ההבחנה של אריסטו בין עצם במובן הראשוני — האובייקט הפרטי כגון סוס זה וכלנית זו , ובין עצם במובן משני — הסוג או המין . נתפסים הצבעים האחרים , גם אם לא חל בהם כל שינוי ישיר . שינוי במשפט מוזיקלי גורר שינוי במשפטים שלפניו ואחריו ובוודאי במשמעות הכוללת של המנגינה , ממש כשם ששינוי מילה במשפט עשוי לשנות את משמעותו הכוללת של המשפט כמו גם את משמעויותיהן של המילים האחרות במ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה