ו. הסדר האסתטי

הסדר האסתטי עיקרו אי הניתוק בין עקרון הסדר למערכת המסודרת . עקרון הסדר איננו ניתן להגדרה או הכרה נפרדת מזו של המערכת המסודרת ( האובייקט . ( במילים אחרות , בעוד הסדר הדיסקורסיבי מתאפיין בהפרדת הצורה ( החוק ) מן התוכן ( הפרטים המאורגנים , ( הסדר האסתטי אינו מאפשר הפרדה בין צורה לתוכן . פירוש הדבר שאין שני אובייקטים הכפופים לאותו עקרון סדר אסתטי בדיוק . הסדר האסתטי הוא הסדר האינדיבידואלי שחוקיותו בלתי ניתנת להפרדה ממרכיביו . אם אפשר להצביע על עיקרון המשותף לשני אובייקטים נבדלים , פירוש הדבר שאפשר להפשיט את עקרון הסדר מן האובייקט הקונקרטי , להכירו בנפרד ולזהות את החלתו על אובייקט אחר . הפשטה הפרדה זו היא סימן ההיכר של הסדר הדיסקורסיבי , והיפוכה בסדר האסתטי . עקרון הסדר האסתטי אינו מתקיים בנפרד מהאובייקט המסודר , ועל כן אי אפשר להעביר ולהחיל את עקרון הסדר האסתטי של מערכת אחת על אחרת . אף שהסדר האסתטי הוא אינדיבידואלי במהותו , אין למצות אותו באמצעות זיהויו עם האינדיבידואליות של האובייקט , כפי שנוטה לעשות מדרסיל civan " . ( 1984 Mothersill ) לכך הוא שאינדיבידואליות כשהיא לעצמה איננה מבטאת הבד...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה