2. יופי כאי־סדר

אם כל שאפשר הוא לגלות את חוקי התפיסה והתגובה , אך לא את חוקיות היפה , ואם אנו מבקשים להימנע מהרדוקציה של היפה למכניזם תפיסתי , האם אין להסיק מכך שהיפה איננו מבטא סדר ? אם סדר יסודו בחוקים אפריוריים ( כמתכונת הסדר הדיסקורסיבי , ( נראה שההודאה באי מציאותם של חוקים מעין אלה מחייבת את המסקנה כי מה שאיננו תואם את אפיוני הסדר הריהו תואם את אפיוני אי הסדר . אברהם מולס ( Abraham Moles , 1920-1992 ) עמד על ההבדל המשמעותי שבין מידע סמנטי למידע אסתטי . ( Moles 1966 ) מידע סמנטי מבוסס על ידיעה אפריורית של העקרונות מכונני המידע . ידיעה אפריורית זו מאפשרת לקבל את המידע בדרך מקוצרת , ובלי שגורמי רקע לא רלוונטיים יהוו מכשול . המידע הסמנטי מאופיין בתכונותיו של הסדר הדיסקורסיבי : יתירות גבוהה , אינפורמטיביות נמוכה ואדישות גבוהה לגורמי רקע . למשל , מידע המועבר בשיחת טלפון המתנהלת בשפת האם , עובר בהצלחה בדרך כלל למרות רעשי רקע , משפטים מקוטעים , תחביר לקוי או היגוי לא מדויק . ידיעה טובה של תבניות השפה מאפשרת למאזין לקלוט את המידע למרות ההפרעות השונות ולהשלים את המידע החסר . מידע אסתטי מאופיין בתכונות מנוג...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה