2. יתירות, אינפורמטיביות וחיזוי

אלה הם ביטויים שונים לאותה תכונה שהיא פרי / תוצר / תולדה של נתיקות עקרון הסדר ומעמדו האפריורי . ידיעת עקרון הסדר מאפשרת חיזוי פרטי המערכת מתוך קטע נתון שלה . הפרטים שניתן לחזות אותם ( או לגזור אותם מתוך הנתון ) הם בעלי ערך אינפורמטיבי נמוך ויתירות גבוהה . יתירות הפרטים גבוהה ככל שעקרון הסדר מוכר ומיושם בדרגת דיוק גבוהה יותר . יתירות גבוהה משמעה שעמימותם או חסרונם של פרטים במערכת אינם מהווים מכשול בהבנת המערכת כולה . עניין זה מודגם יפה בדטרמיניזם הקלאסי : בהיות הטבע מערכת בעלת סדר גבוה ( מוחלט , ( השכל האינסופי המכיר את חוקי הטבע יכול לגזור מתוך קטע קטן של אירועים את כל אירועי העבר ואת כל שעתיד להתרחש . משמעות הדבר שפרטי העבר והעתיד ברובם הם בעלי יתירות גבוהה בעבור השכל האינסופי . אין הוא זקוק להם כנתונים כדי להכיר את הטבע בכללו , וממילא יש בידו להסיק את הפרטים הללו מתוך הקטע הנתון . הפרטים שאינם נתונים הם אפוא בעלי ערך אינפורמטיבי נמוך ואפשרות חיזוים היא גבוהה , ועל כן הם מיותרים או עודפים במידה רבה . בכל מקרה שבו מזהים את עקרון הסדר של מערכת נתונה , פרטי המערכת הם בעלי יתירות גבוהה . ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה