1. אדישות

אי התלות בין עקרון הסדר ובין המערכת המסודרת מבטא אדישות בין העיקרון למערכת . אדישות זו משמעה שעקרון הסדר ניתן ליישום במערכות שונות בלי שיחול בו שינוי , ואילו המערכת ניתנת אף היא לסידור ( או הבנה ) על פי עקרונות שונים בלי שיתווסף עליה או ייגרע ממנה דבר . אפשר לסדר אובייקטים שונים בצורת מלבן בלי שהדבר ישפיע על העיקרון הגאומטרי המגדיר מלבן . מאידך גיסא , אובייקט שצורתו מלבן עשוי להתאים גם לעקרונות ארגון שונים שאין להם כל קשר לצורתו המלבנית . אפשר לאפות אותה עוגה ( על פי אותו מתכון ) בתבנית עגולה או מלבנית בלי שהדבר ישפיע על טעמה , מרקמה או ערכה התזוני , עקרון הסדר על פיו בוחרים להעריך ולבחון את האובייקט מבטא את העניין שיש למתבונן באותו אובייקט בהקשר נתון . לעתים אנו מוטרדים יותר מצורתה של העוגה ולעתים חשוב יותר הערך הקלורי שלה . יש לזכור שהדברים אמורים בסדרים בעלי דרגה , ועל כן אפיון זה , כמו כל אפיון אחר , עשוי להופיע בדרגות שונות . מידת אי התלות או האדישות שבין עקרון סדר למערכת איננו אחיד בכל מקרה . ככל שהעיקרון מופשט או כללי יותר , מידת האדישות המתגלית בו גבוהה יותר . לדוגמה , הציווי ה...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה