ד. הסדר הדיסקורסיבי

נפתח בדוגמאות הטיפוסיות לסוג זה של סדר -. . 1 סדרו של הטבע , כפי שהוא מוצג בגישות דטרמיניסטיות קלאסיות , הוא סדר דיסקורסיבי . זהו סדר המכונן על ידי חוקים קבועים אשר שרשרת האירועים כולם ( מנצח ועד נצח ) כפופה להם בלא יוצא מן הכלל וללא תלות בידיעת החוקים או ברצון האינדיבידואלי . סדר כזה מאפשר חיזוי האירועים העתידיים כמו גם חיזוי אירועי העבר , מפני שכל האירועים נגזרים מתוך האירועים הקודמים להם ( ואף מתוך האירועים המאוחרים להם ) על פי החוקיות הקבועה והמשותפת להם . כזה הוא גם סדרו של טור חשבוני או גאומטרי , אשר בהינתן נוסחת הטור וקטע כלשהו ממנו , אפשר לגזור את מספרי הטור ללא הגבלה ובכל כיוון . . 2 חוקי המדינה אף הם מכתיבים סדר דיסקורסיבי , למרות ההבדל המשמעותי בינם ובין חוקי טבע . חוקי מדינה אינם קובעים בהכרח את מהלך האירועים למעשה , אלא את המהלך הרצוי של האירועים האזרחיים . אנו יכולים לדמות כיצד ינהגו אזרחים שומרי חוק במקרים שונים במדינה אידאלית המתנהלת למופת . אולם חוקי המדינה , שלא כמו חוקי הטבע ( במובנם הקלאסי , ( ניתנים לשינוי , יישומם תלוי בידיעת החוקים וברצון להתנהל על פיהם . במדינה ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה