ב. ביקורתו של פלוטינוס על תפיסת היופי כסדר

פלוטינוס מתנגד לעמדה הפיתגוראית ומבקר את הרעיון שיופי מבטא סדר ( פלוטינוס , 1978 אנאדה ראשונה , . ( VI היופי האמתי והמוחלט , סבור פלוטינוס , מקורו בעולם השכלי , ועל כן הוא טהור מכל אלמנט גשמי . מורכבות היא תכונתם של אובייקטים חומריים , ואילו הרוחני הוא פשוט , בלא חלקים . סדר מתקיים רק באובייקטים מורכבים ( בריבוי החלקים , ( ואילו את הפשוט אי אפשר לתאר במונחים של סדר . מורכבות היא תכונה של החומרי , ואילו הצורות השכליות ( האידאות ) הן פשוטות . לפיכך היופי אינו ביטוי לסדר , פרופורציות או סימטרייה . יופיים של אובייקטים חומריים אינו אלא היופי הרוחני המשתקף מבעד להתנסות החומרית וסוחף אליו תכונות חומריות של מורכבות וסדר שאינן שייכות למהותו המקורית . היופי המשתקף באובייקטים החומריים המורכבים הוא בבואה של היופי האידאי , ועיקרו באחדות המלכדת את המורכבות ולא ברב גוניות . הפשוט איננו ניתן לתיאור במונחים של יחסי תואם . גם האובייקטים המורכבים הנראים לנו כיפים , לא כולם מדידים ועל כן אי אפשר לייחס את יופיים לפרופורציות נכונות . למשל , אנו מייחסים יופי גם לנפש , אשר חלקיה אינם מדידים ואי אפשר לתארם במו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה