א. יופי וסדר בפילוסופיה הקלאסית

הרמוניה , יחסי תואם בין המרכיבים , פרופורציות נכונות , אחדות אורגנית וכיוצא באלה מונחים המתארים אובייקטים יפים מעידים על ההבנה כי יופי מכונן על ידי סדר . להבנה זו אנו מוצאים ביטוי כבר אצל ההוגים העתיקים . סקסטוס אמפיריקוס , ( Sextus Empiricus ) מהמאה השנייה , מייחס לפיתגוראים את הטענה שיחסים מספריים הם מכונני היופי בטבע ובאמנות : היופי מופיע בטבע ביחסים מספריים , והאמנים מעבירים אותו ליצירותיהם Adversus ) . ( mathematikos VII , 106 , in Tatarkiewicz 1970 a , 86 העורך היותי ג'ונס סטובאיוס , ( Joannes Stobaeus ) מהמאה החמישית , כותב שהפיתגוראים ראו ביחסים המספריים את יסוד הסדר בטבע ובמעשה ידי האדם , ולפיכך סדר ופרופורציות תואמות הם יסוד התועלת והיופי , ואילו אי סדר ופרופורציות לא תואמות הן יסוד הכיעור וחוסר התועלת 40 H ., frg . D 4 , in ) ו ן . ( Tatarkiewicz 1970 a , 86 Eclogue iv , לפילולאוס , ( Philolaus ) פיתגוראי מהמאה החמישית לפני הספירה , מיוחסת הקביעה כי הרמוניה היא אחדות של רכיבים מעורבים והתאמה בין רכיבים בלתי מתואמים . אפלטון אף הוא מציין את המידה והפרופורציות התואמות ( סימטרי...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה