2. כל המשוררים עוסקים באותם נושאים

בין שירת הומירוס לבין שירתם של המשוררים האחרים , סבור סוקראטס , אין כל הבדל שבכוחו להצדיק את צמצום המומחיות להומירוס : כלום אין הומירוס מדבר באותם העניינים שכל המשוררים כולם מדברים בהם ? כלום לא תיאר על פי רוב ענייני מלחמה , וכן פגישותיהם של אנשים טובים ורעים [ ... ] ותולדותיהם של אלים וגבורים ? ( שם , שם ) איאון מודה שהנושאים בשירת הומירוס אינם שונים מאלה של משוררים אחרים ( בני זמנו של הומירוס . ( בכך מעיד איאון על עצמו כי הוא בקי גם בשירתם של אותם משוררים , ומכיר היטב את המוטיבים המרכזיים בשירתם . למרות זאת הוא מתעקש לטעון שמומחיותו — יכולתו לפרש ולשבח — ולא בקיאותו , היא המצומצמת לשירת הומירוס . כבר עמדנו על כך בדיון בהיפיאס רבה כי סוקראטס מחשיב את התוכן ולא את הצורה . אם אין הבדל בין תוכני שירתם של המשוררים השונים , הרי אין הבדל ממשי גם בטיב שירתם . הרדוקציה של השירה לתכניה וביטול חשיבותו של היסוד הצורני המבדיל בין היצירות השונות איננו נעשה בהיסח הדעת . התוכן נשפט כאמתי או שקרי , ואילו הצורה פונה אל הרגש , היא מניפולטיבית ועשויה ליצור רושם מוטעה בנוגע לתוכן . אם חשיבותו של היסוד הצ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה