1. גבולות המומחיות

סוקראטס שואל את איאון : 'הרב כוחך בהומירוס בלבד , או גם בהיסיאדוס ובארכילוכוס ' ? שאלה זו מכינה את המלכודת לטענת המומחיות של איאון , מפני שסוקראטס מאמין שמומחיות אפשר שתהיה מוגבלת לתחום אך לא לפרטים שבמסגרת תחום ההתמחות . איאון משיב שהוא מומחה להומירוס בלבד : 'בעיני — די בכך' ( שם . ( כוונתו של איאון ברורה למדי . הוא מודה כי מומחיותו מוגבלת לשירתו של הומירוס בלבד , ומנמק הגבלה זו בכך שהומירוס הוא הטוב שבמשוררים ולפיכך אין כל צורך במומחיות אחרת בשירה . אך למרות דברים ברורים אלה , תשובתו של איאון מעוררת קושי בעיני סוקראטס והוא נכנס עמו לדיון מפורט בסוגיה זו . סוקראטס איננו חולק על הקביעה שהומירוס הוא הטוב שבמשוררים . תמיהתו אינה נוגעת להעדפת הומירוס על פני משוררים אחרים אלא לצמצום המומחיות לתחומו של הומירוס בלבד . מדוע מוצא סוקראטס קושי בהגבלה זו ? אם היה מישהו מציג עצמו כיום כמומחה להומירוס , יש להניח שדבריו לא היו מעוררים תמיהה . מומחיות מעין זו הייתה מובנת בעיקר בבקיאות לא רק בפרטי שירתו של הומירוס ( דמויות , מוטיבים מרכזיים , סיטואציות , דימויים , משקלים , הקשרים היסטוריים וכיוצא באל...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה