א. פרשנות, הערכה ומומחיות בדיאלוג 'איאון'

אפלטון , כפי שעולה מדיאלוגים שונים , הוא חסיד מובהק של מומחיות בתחומי עניין שונים . עובדה זו מתקשרת היטב עם גישתו האובייקטיביסטית ואמונתו כי בכל עניין יש אמת אחת . כך , למשל , בניגוד לעמדתם של הסופיסטים יודעי הכול והמומחים לכול , החזיק אפלטון בעמדה כי ניהול נכון של מדינה הוא עניין לידע ומומחיות של אותם מעטים העוסקים במחשבה המדינית באופן שיטתי : הפילוסופים . מנימוק זה התנגד אפלטון לדמוקרטיה האתונאית וביקש להפקיד את ניהול המדינה בידי הפילוסוף , האיש הקרוב ביותר אל האמת . בדיאלוג איאון מצביע אפלטון על תחום שבו אין ידיעה ולפיכך אי אפשר שתהיה בו מומחיות : תחום היצירה , הפרשנות והשיפוט האסתטי . מתכונת הדיון באיאון אופיינית לרבים מהדיאלוגים האפלטוניים . בן שיחו של סוקראטס מתפאר בידיעותיו והישגיו , ואילו סוקראטס בדרכו האירונית מקעקע באופן שיטתי כל יסוד להתפארות זו , עד ההכנעה הגמורה של בן שיחו המתוודה על אי ידיעתו . הדיאלוג פותח במפגש שבין איאון לסוקראטס . איאון שב זה עתה מהחגיגות במקדשו של אסקליפיוס , אל הרפואה . בחגיגות אלה נערכו תחרויות ראפסודים . הראפסודים הם מדקלמי שירות עלילה , המלווים א...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה