4. מסקנות

כל אחת משלוש העמדות האובייקטיביסטיות מדגישה אספקט אחר של גורם האובייקטיביות ( וממילא מציגה גוון שונה של אובייקטיביות , ( אולם לא קשה לאתר את נקודות הקישור ביניהן . למשל , המבחן הקובע את הערך האסתטי אינהרנטי בשיטתו של לואיס הוא מבחן ההתנסות הישירה שרק באמצעותה אפשר לעמוד על ערכה הפנימי של החוויה הקשורה בערך האסתטי . מבחן זה תואם את השקפתו של מור על האינטואיציה המאפשרת הכרת ערך באופן בלתי אמצעי . לואיס מדגיש גם את תפקידה של התאוריה והתלות בתנאי התצפית , ובכך הוא מתרחק ממור ונעשה קרוב לעמדתו של צמח . צמח , אפשר לומר , יותר אובייקטיביסט מלואיס , מפני שהוא טוען שלא כל תנאי התצפית מגלים לנו משהו אמתי על אודות האובייקט . לאחר הדיון הביקורתי והניסיון לחשוף את נקודות התורפה השונות של האובייקטיביזם האסתטי , האם נכון יהיה לומר שעמדה זו מוטעית ? האם צריך להסיק מדיון זה שהשיפוט האסתטי הוא סובייקטיבי במהותו ? לא כך ולא כך . עמדתי בעניין זה קרובה לעמדתו של קאנט הרואה מידה של אמת בטענות שני הצדדים . כל צד מגלה רבר מה המאפיין את התופעה , אך מחמיץ משהו שמגלה הצד שכנגד . קאנט סבור כי מבחינת מעמדו הלוגי ש...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה