3. יופי ותנאים תקניים

בספרו , Real Beauty טוען עדי צמח לאובייקטיביות שיפוטי היופי . בטיעוניו יש קרבה לעמדתו של לואיס . צמח מדגיש פחות את המערכת האפריורית התומכת בשיפוטי היופי ומציג את ידיעת התנאים התקניים לשיפוט כמפתח להבנת האובייקטיביות של שיפוטי יופי . נקודת המוצא לעמדתו היא ביקורת על כמה עמדות שזכו לתומכים רבים במאה העשרים : . 1 העמדות הלא קוגניטיביות , אלה העמדות שאינן רואות בשיפוטי יופי משפטי עובדה אינפורמטיביים אלא ביטויי רגש או המלצות לפעולה . עם אלה נמנים האמוטיביזם והפרסקריפטיביזם ( ראו פרק ראשון . ( טענתו העיקרית נגד עמדות אלה היא שהן אינן מאפשרות הבחנה ברורה בין שיפוטי ערך שונים . 26 את עיקרי עמדתו וו , כמו גם הביקורת על עמדות אחרות אפשר למצוא גם בספרו הקודם של צמח , מבוא לאסתטיקה . ( 1976 ) אם כל שיפוטי הערך מבטאים רגשות או ממליצים על פעולות , כיצד נבחין בין שיפוט ערך כלכלי , אסתטי או מוסרי ? כדי לעמוד על הבדלים אלה צריך להתייחס לתוכנם של השיפוטים ולמושגים שבבסיסם . . 2 העמדה האסתטית , זו העמדה ( על גווניה השונים ) המבוססת על הרעיון ששיפוטים אסתטיים מבטאים הלכי רוח מיוחדים , או מצב נפשי מיוחד של...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה