ג. יופי אובייקטיבי

העמדה הרואה את היופי כתכונה אובייקטיבית אינה שכיחה בקרב אסתטיקנים במאה העשרים . הנטייה להמעיט בערך מושג היופי ותחום האסתטיקה בכללו ( עמדנו על כך בפרק הראשון , ( מובילה בדרך כלל לסובייקטיביזם מתוך הנחה שהסובייקטיבי איננו ראוי לתשומת לב . ובכל זאת אפשר למצוא כמה ביטויים מעניינים לגישה אובייקטיביסטית גם בהגות המאה העשרים . להלן שלוש עמדות הנבדלות זו מזו בהנחות המוקדמות שלהן .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה