4. היופי הוא רגש

אוגוסטינוס שאל : האם דבר מה הוא יפה מפני שהוא מהנה , או שהוא מהנה מפני שהוא יפה ? תשובתו של אוגוסטינוס : ללא ספק הדבר מהנה מפני שהוא יפה . { De vera religione XXXII 59 , in Tatarkiewicz 1970 b , 59 ) אקווינס הגדיר יופי כדבר שהתבוננות בו מסבה הנאה , ( 5 a 4 ad l Aquinas 1952 [ 1273-1267 ] , I q ) וקאנט איפיין את היפה כמעורר הנאה מסוג מיוחד . אולם מה שנראה לאוגוסטינוס כמובן מאליו , היינו שההנאה נגרמת על ידי היופי ואין היא היופי עצמו או סיבתו , אינו מובן לאלה המזהים את היופי עם רגש מיוחד של הנאה . בהתאם לטענתו שהיופי אינו תכונת אובייקט , טוען יום שהרגש שמעורר בנו האובייקט הוא זה המכתיב את תיאורו כיפה או מכוער Hume 1985 , 165 ) בעמדה כזו מחזיק גם ג'ורג' סנטיאנה . ( George Santayana , 1863-1952 ) הוא רואה ברעיון שהיופי הוא תכונה , החלפה של רגש בתכונה . 'תופעה פסיכולוגית משונה אך ידועה , 'היטב כך מכנה סנטיאנה את המצב שבו הסובייקט מעתיק את הרגש שלו עצמו אל האובייקט , ומתייחס אל הרגש כאילו היה תכונת האובייקט : אם אנו אומרים שאנשים אחרים צריכים לראות את היופי שאנו רואים , הרי זה מפני שאנחנו חוש...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה