2. היופי אינו תכונה של האובייקט

טענה זו דומה במידה רבה לטענה שהיופי הוא בעיני המתבונן . ההבדל הדק הוא בכך שהטוען לתלותו של היופי במתבונן עשוי להסכים שהיופי הוא תכונה ממין מיוחד שהסובייקט מייחס לאובייקט , ואילו הטענה שלפנינו היא שאין לראות ביופי תכונת אובייקט מסוג כלשהו . יום כותב כי אויקלידס , שהסביר במלואן את תכונות המעגל , אינו מציין את היופי בין תכונות המעגל . יום מסיק מכך כי יופי איננו תכונת המעגל ואין הוא נובע מתכונותיו של המעגל : לשווא תחפש אותו [ את היופי ] במעגל עצמו , או תתור אחריו באמצעות התחושה או ההיגיון המתמטי בכל תכונותיה של צורה זו . ( Hume 1985 , 165 ) your senses , or by mathematical reasoning , in all the properties of that figure . susceptible of such sentiment . In vain would you look for it in the circle , or seek it , either by which that figure produces upon a mind whose particular fabric or structure renders it part of the line whose parts are all equally distant from a cominon center . It is only the effect word of its beauty . The reason is evident . Beauty is not a qualityof the circle . It...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה