1. היופי מותנה במתבונן

את הטענה הרווחת כי היופי הוא בעיני המתבונן אפשר להבין כך : יופי הוא תכונה שאיננה מתקיימת בדבר עצמו , אלא רק עבור הצופה המתבונן בו . במילים אחרות , היופי אמנם נתפס כתכונה , אך קיומה של תכונה זו מותנה בהיותה נתפסת על ידי הצופה . האצ'סון טוען שאילו היינו נעדרים חוש ליופי , שבאמצעותו נבחנים האובייקטים , אי אפשר היה לכנותם 'יפים' . ( 2004 [ 1729 ] Hutcheson ) גם הגל מתנה את קיומו של היופי בתודעה ( Hegel 1975 [ 1820 ]) ובעקבותיו כותב בוזאנקה שלעומת קיומו הנבדל של כוח המשיכה , היופי איננו קייים במנותק מהתפיסה האנושית : 'כל יופי הוא בתפיסה או בדמיון' . ( Bosanquet 1957 , 3 ) בהבנה זו מובלעת ההנחה כי תכונת היופי שונה משאר התכונות בעניין זה : תכונות אחרות מתקיימות ללא תלות בכישוריו של המתבונן . אמנם בלי ראייה לא All beauty is in perception or imagination . 5 sentiment of that mind which blames or praises . Those qualities [ beauty and deformity ] are not really in the objects , but belong entirely to the 4 תיתפס תכונת הצבע ובלי חוש השמע אי אפשר לעמוד על גוון הקול , אולם כישורים אלה ( ראייה , שמי...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה