3. אובייקטיביות בנוסח קאנט

קאנט הצביע על כך שכל האמור בנוגע לתכונות המשניות תקף גם בנוגע לתכונות הקרויות ראשוניות . גם התכונות הראשוניות מותנות בתנאי תצפית . הן מותנות בקטגוריות של השכל וצורות ההסתכלות ( זמן וחלל . ( כל הכרה מותנית 1 לוק מוצא חיזוק למסקנתו זו בהתבוננות בטיפת דם דרך מיקרוסקופ ( ראו לוק תשל"ב , . ( 392-391 כיוון שבאמצעות המיקרוסקופ טיפת הדם שוב אינה נראית כמשטח הומוגני בצבע אדום , ומתגלות צורות שלא נראו לעין קודם לכן , הוא מניח שככל שישתכלל המיקרוסקופ כך תיעלם תכונת הצבע ותתגלנה לעין צורות בלבד . הצייר וסילי קאנדינסקי ( 1944 Wassily Kandinsky , 1866- ) ביטא בחלק מציוריו מגמה הפוכה של העלמת הצורה ומתן ביטוי לצבע . כמובן , גם בציוריו של קאנדינסקי אין הצורה מתפוגגת ואיננו רואים צבע בלבד . בתנאי ההכרה ועל כן תלויה בכושר ההכרה של הסובייקט המכיר . האידאל המטאפיזי של המאה השבע עשרה בדבר ההכרה האלוהית התופסת את מצב הדברים כפי שהם באופן בלתי תלוי לחלוטין בתנאי תפיסה כלשהם , לא זו בלבד שאינה אפשרית לבן תמותה , היא אף בלתי מתיישבת עם הבנתנו . כל הכרה , ויהיו עקרונותיה אשר יהיו , היא הכרה של סובייקט מכיר ( אי...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה