2. אובייקטיביות ורלציונליות

ג'ון לוק מבחין בספרו מסה על שכל האדם , ( Understanding 1690 An Essay Concerning Human ) בין איכויות ראשוניות לאיכויות משניות ( לוק תשל"ב , ב , . ( 392-388 , 173-157 הבחנה זו מקורה בהגותו האטומיסטית של דמוקריטוס אך לוק עושה בה שימוש המשקף כמה הנחות רווחות בפילוסופיה ובמדע של תקופתו . איכויות ראשוניות הן תכונותיו של הדבר כפי שהוא באמת , ללא תלות בסובייקט או בתנאי התצפית . אלה הן התכונות המדידות : גודל ( שטח , נפח ומשקל , ( צורה ( גאומטרית , ( תנועה ( מהירות ) ומספר ( כמות היחידות . ( ההכרה באיכויות ראשוניות מגשרת בין האמפיריציזם של לוק ובין האובייקטיביזם של הרציונליזם . גשר זה הוא האמונה שיש ביכולתנו לתפוס , גם אם באופן מוגבל , את תכונות הדברים כפי שהם . לוק קרוב לרציונליזם גם בהשקפה על אודות הקשר שבין שכל לאובייקטיביות : מה שניתן לכימות ומדידה מותנה בכושר השכלי ( בניגוד לתחושה ולרגש ) ועל כן הוא אובייקטיבי . אכן , הקשר בין אובייקטיביות ואפשרות מדידה ובין התפתחות המדע מהמאה השבע עשרה ואילך כמדע 'מתמטי' ( המושתת על עקרונות מדידה וחישוב ) איננו מקרי . איכויות משניות הן תכונותיו של האובייקט...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה