פרק רביעי יופי סובייקטיבי ויופי אובייקטיבי

המקרא מתאר את יוסף כ'יפה תואר ויפה מראה' ( בראשית לט , ו , ( בספרו יוסף ואחיו כותב תומאס מאן על יוסף כי 'בעיני כל רואהו — יפה היה מכל . 'אדם התיאור בספר בראשית מתייחס ליופיו של יוסף כאל תכונה שאינה נבדלת במעמדה מתכונותיו האחרות . כשם שהיה יוסף 'בעל חלומות' ו'צפנת פענח' כך היה גם יפה תואר . התכונות מוצגות כולן כעובדות שאינן תלויות בדעותיהם , אמונותיהם או רגשותיהם של המספר , הקורא או דמות מן הדמויות המקראיות . בדיקה של ציוני יופי אחרים בתנ"ך כולו מעלה כי דרך תיאור זו רווחת ומקובלת בקרב הכותבים השונים של ספרי התנ"ך ( או לחלופין , אם אמנם היה כותב אחד בלבד לספרי התנ"ך כולם , יש לציין כי בעניין זה הוא עקיב לגמרי . ( כשם שהיה דוד אדמוני , כך היה גם 'יפה עינים וטוב רואי' ( שמואל א טז , יב ;( כשם שהיה נבל איש קשה ורע מעללים , כך הייתה אשתו אביגיל 'טובת שכל ויפת תאר' ( שמואל א כה , ג , ( וכשם שהייתה אסתר יתומה מאב ומאם כך הייתה 'יפת תאר וטובת מראה' ( אסתר ב , ז . ( לשון המקרא , אפשר לומר , נוקטת עמדה אובייקטיביסטית הרואה ביופי תכונה ככל התכונות שקיומה אינו מותנה בסובייקט האינדיבידואלי . מאן , ל...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה