2. היופי מתעצם בתהליך הברירה המינית

כזכור , דארווין טוען שאצל פרפרים ובעלי חיים אחרים התעצמות היופי היא תוצאה של תהליך ממושך של בחירה ביפים ביותר . עיקרון זה אמור לחול גם על העברת הגנים של היפים ביותר אצל בני האדם ( כמו אצל בעלי החיים , ( ואולי להתבטא גם בהשבחת טעמו של האדם . האם נכון הדבר שבני האדם נעשים יפים יותר ? על שאלה זו , כמו על קודמתה , אי אפשר להשיב מתוך תצפיות בלבד . גם אם יתברר כי רוב בני האדם כיום מעדיפים את חזותם של בני זמנם על פני חזותם של בני תקופות אחרות , כפי שאלו ניבטים מציורים המצויים בידינו , אין פירוש הדבר שדארווין צודק באשר להתעצמות היופי בתהליך הברירה המינית . הקביעה כי בני האדם כיום יפים יותר מאבותיהם שוכני המערות או אלו מימי הביניים היא בעייתית מכמה בחינות ועשויה להתפרש בכיוונים שונים מאלה שמציע דארווין . הסבר אפשרי אחד קשור למצב הבריאות : יש להניח שרוב אנשי המאה העשרים ואחת נהנים מתנאי תזונה טובים יותר ( לפחות במערב ) ומטכנולוגיה רפואית מתקדמת יותר מאלה שלהם זכו אנשים השווים להם במעמדם ובמצבם היחסי בתקופה רחוקה יותר . אדם שחיוכו חושף שיניים שלמות וצחורות , עורו נטול פגמים וקומתו תמירה , בוודאי ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה