1 היופי מבטא את תכונות המין

אצל אחדים מבעלי החיים נראה כי התכונות קובעות היופי או המשפיעות על המשיכה המינית הן התכונות המהותיות לסוג ( או למין , ( ועל כן הבחירה לפי היופי היא למעשה בחירה במימוש המוצלח והמובהק של תכונות המין . האם נוכל לומר דבר מעין זה על בני האדם ? האם האדם היפה הוא האדם שתכונותיו הסוגיות ( תכונותיו האופייניות כאדם ) באות לידי ביטוי מוצלח במיוחד ? כדי לענות על כך יש להגדיר תחילה את תכונות הסוג המובהקות של המין האנושי בכלל או של גזע או לאום מסוים . מטלה זו , אין צריך לומר , היא בעייתית במיוחד . אין לנו קושי , כמתבוננים חיצוניים , להגדיר את תכונות הסוג האופייניות של בעלי חיים אחרים , מפני שאנחנו אלה הקובעים את עקרונות הסיווג ואת כיוון החקירה . איננו יכולים לתת את הדעת על מה שנתפס כמהותי בעיני בעלי החיים עצמם אלא מתוך אנלוגיה לראייה האנושית . כאשר אנו מבקשים להגדיר תכונות סוג כאלה אצל בני אדם עולות בעיות פילוסופיות , מוסריות ואידאולוגיות שאינן עולות בסיווג בעלי החיים , או שאנו רגישים להן פחות בהקשר דיון זה . ההיסטוריה של ההגות האנושית מכירה ניסיונות רבים ומגוונים להגדיר את התכונות המהותיות של המין ה...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה