ד. חוש היופי האנושי

הדיון ביופי אצל בעלי החיים במשנתו של דארווין מכוון לא רק להבנת התנהגותם של בעלי החיים , אלא בעיקר להבנת שורשי הברירה המינית והשלכותיה אצל בני האדם . על כך מעיד גם שמו של הספר המיוחד לנושא זה : . The Descentof Man דארווין מציג דוגמאות רבות לדרכי הייפוי של גברים ונשים באזורים גאוגרפיים שונים ובתרבויות שונות . הדוגמאות כולן מעידות על חשיבותה העצומה של ההתקשטות , עיצוב גוף האדם ושאר פעילויות המכוונות ליצור יופי על פי אמות מידה שונות . אין בדוגמאות שמביא דארווין עדות מכרעת לכך שתכליתן הבלעדית , או אפילו העיקרית , של פעילויות אלה היא להשפיע על תהליך הברירה המינית . דארווין מתרשם מן העובדה שהגוף האנושי משמש חומר גלם לדמיון וליצירתיות בדומה לכל חומר גלם אחר המשמש את מעשה האמנות . כמעט אין איבר בגוף , הניתן לשינוי , אשר לא שונה . הסבל הכרוך בשינויים אלה הוא לעתים עצום וממושך . דארווין מתייחס בהקשר זה ל'תרבויות , 'פראיות אך גם בתרבות המערבית בת זמננו נמצא תופעות דומות . אטקוף מתארת בספרה דוגמאות רבות המעידות על המאמצים המוקדשים בחברה המערבית לעיצוב הגוף והתאמתו לאמות המידה המשתנות . גברים ונשים ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה