ג. האנלוגיה בין הטעם החייתי לטעם האנושי

מסקנותיו של דארווין בדבר תפקוד היופי אצל בעלי החיים השונים מושפעות מן הידיעות וההערכות שגיבש על הטעם האנושי . יופיים או דלות מראם של היצורים נקבעים על פי הטעם האנושי ( וליתר דיוק , טעמם של דארווין ובני תקופתו . ( הטעם האנושי מועתק ומיוחס לבעלי החיים , ומתוך העתקה זו אנו can seldom or never discover with certainty . possess certain characters in a higher degree than other males ; but what these characters are . we It is much more probable that the females are allured or excited by particular males , who It is improbable that the unions of quadrupeds in a state of nature should be left to mere chance . 22 23 כיום יש מידע רב יותר מזה שהיה בידי דארווין על פעילות הורמונלית הקובעת משיכה או דחייה בין המינים . 24 יש להבחין בין הסבר של גורמי משיכה מינית ובין הבנת המניעים לבחירה המינית . שאלת המניעים מניחה מודעות והתכוונות , הנחה שקשה מאוד לבססה באופן אמפירי . מאידך גיסא אם מוותרים על הנחה זו , מוותרים על הרעיון שמתקיימת בחירה מינית , שהרי אין בחירה בלא מודעות והתכוונות . משיכה אינסטיקטיבית יכול...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה