פרק שלישי יופי וברירה מינית

אחד הניסיונות החשובים להבין את התפקיד שיופי ממלא בחיי האדם ובטבע בכללו נמצא בתאוריית הברירה המינית ( sexual selection ) של צ'ארלס דארווין . ( Darwin , 1809-1882 Charles R . ) תאוריה זו פותחה לפרטיה בין השאר בעקבות ביקורתו של ג'ורג' דאגלס קמפבל , הדוכס מארגייל , ( Argyll , 1823-1900 George Douglas Campbell , Duke of ) אשר טען כי בתורת הברירה הטבעית ( natural selection ) חסר הסבר לתפקידו של היופי בטבע 1 אין היא מסבירה מהו היתרון ביופי , ומדוע פיתח הטבע את יכולת ההבחנה בין יצורים יפים ליפים פחות . דארווין , שהכיר בחשיבות השאלה , שקד על התשובה בספרו ' . to Sex ( 198 1 [ 1871 ]) The Descentof Man , and Selectionin Relation בספר זה מיוחס ליופי תפקיד מכריע בקביעת ההעדפות בתהליך הברירה המינית , ועל כן גם בעיצוב התפתחות המינים . תאוריית הברירה המינית על פי היופי היא חלק ממשנתו הכוללת של דארווין בדבר הברירה הטבעית אך היא לא בהכרח נגזרת ממנה . דארווין טורח על הגנתה בנפרד , תוך שהוא מציג ומפרש תצפיות רבות במנהגי החיזור וההזדווגות אצל בעלי החיים . רבות מפרשנויותיו של דארווין לתופעות שבהן צפה , השער...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה