7. המועיל הוא היפה

בעוד השימושי עשוי לשרת פעולה טובה כמו גם פעולה רעה , המועיל מוגדר מראש כדבר שתוצאתו טובה . הגדרה זו אינה מאפשרת לסוקראטס לחזור אל המתכונת הקודמת אשר על פיה כל דבר טוב ויפה מבחינה מסוימת הוא גם רע ומכוער מבחינה אחרת . אולם דווקא מניעה זו משימוש במתכונת המוכרת היא העילה לדחיית ההגדרה שהמועיל הוא היפה . הכיצד ? המועיל איננו ניטרלי מבחינה ערכית — הוא טוב . אם נגדיר באמצעות המועיל את היפה , נמצא שאנו טוענים לזהות הטוב והיפה . אם הטוב והיפה זהים , לשם מה עלינו לחפש הגדרה נבדלת ליפה ? סוקראטס טוען נמרצות נגד זהות זו . ואלה עיקרי הטיעון : . 1 היפה מוגדר כדבר מועיל . . 2 המועיל הוא 'העושה דבר . 3 . 'טוב מסקנת ביניים : היפה הוא 'גורמו של הטוב' ( שם , , ([ 297 ] 193 כלומר היפה הוא הגורם להתהוותו של הדבר הטוב ; 'היפה הוא אבי . 4 . 'הטוב אם היפה הוא הגורם לטוב ( הוא סיבתו , ( בהכרח היפה והטוב הם שניים ולא אחד , כלומר הם נבדלים זה מזה , כפי שנבדלת הסיבה מן התולדה . . 5 לפיכך 'היפה איננו טוב , והטוב איננו יפה' ( שם , . 6 ' . ([ 297 ] 194 אפיון היפה צריך לבטא את הייחודי ליפה , אותו ייחוד שבו הוא נבדל ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה