5. תרמית היופי של הנאות (המתאים)

סוקראטס מחזיר את הדיון לנקודה קודמת כדי לנסח הצעה חדשה . התאמת דבר לתכליתו היא יסוד היופי . על פי הצעה חדשה זו ההתאמה עצמה , ולא הרכיבים המותאמים , היא יסוד היופי . רעיון קרוב לכך כבר עלה כאשר הציע היפיאס את הזהב והשנהב בקובעי היופי , ואילו סוקראטס טען כי תרווד העץ יפה יותר מתרווד הזהב בשל ההתאמה המוצלחת לייעודו . המסקנה באותו שלב של הדיון הייתה כי הנאות יפה מזה שאיננו נאות ( שם , . ([ 291 ] 184 זו איננה מסקנה חד משמעית בדבר הזהות או השקילות שבין ה'נאות' . 'יפה'ל היפיאס הסכים באותו שלב למסקנה הכללית שהחומר יפה לא בשל תכונותיו שלו , אלא בשל התאמת תכונותיו לתכליתו . עתה מעלה סוקראטס עניין זה שנית . מדוע ? ומדוע לא פיתח את הדיון בנושא זה כבר בהקשר הראשון שבו עלה הרעיון ? ייתכן שהטעם לכך איננו קשור בריון הענייני בשאלת היופי , אלא בטקטיקה הסוקראטית י הוא מניח להיפיאס להתפתל ולמצות את כל הצעותיו , ורק לאחר שנראה כי היפיאס הגיע למבוי סתום , מוביל סוקראטס את הדיון לכיוון חדש . היפיאס אמנם ממהר להסכים להצעתו החדשה של סוקראטס , אלא שעד מהרה מתברר לו כי גם כאן מצויה מכשלה . סוקראטס מציג את הבעיה...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה