1. ידיעת הפרטי תלויה בידיעת הכללי

בשאלתו ה'מרושעת' של בן השיח האלמוני מונח הקשר שבין ידיעת הפרטי לידיעת הכללי . הוא שואל : מניין , ידעת , סוקראטס , איזה דברים נאים הם ואיזה מכוערים ? וכי יש בפיך לומר לי , מה הוא היפה ? ( שם , ([ 286 ] 178 שאלה זו כוללת בתוכה שתי הנחות הקשורות זו בזו : ( 1 ) הכללי קודם לפרטי ( קדימות לוגית ( 2 ) ;( ידיעת הדברים הפרטיים , אם אמנם ידיעה היא , באה מכוחה של ידיעת הכללי . הנחות אלה לכאורה יש בהן טעם . אדם הטוען בעניין כלשהו , מצפים ממנו שידע להבהיר את טענתו ואת המושגים עליהם היא מבוססת . לדוגמה , אם אנו משוחחים עם אדם המתלונן על מדינתו שהיא גרועה , בוודאי נראה טעם בשאלה מה עושה את המדינה לגרועה בעיניו שאחרת לא נבין את אופי תלונתו ולא נוכל להעריך אם יש בה ממש . ואם עתותינו בידינו , אנו יכולים להמשיך בשיחה ולברר מדוע סבור אדם זה שהדברים אותם הוא מציין הם אלה הקובעים את טיבה הגרוע של מדינתו , ומדוע יש לצפות ממדינה מתוקנת שתהיה אחראית למניעת דברים מעין אלה . יש לשער ( כאמור , אם עתותינו בידינו ) שעד מהרה נגיע לדיון כללי במושג המדינה , ונברר לשם מה היא מיוסדת וכיצד עליה להיבנות כדי להתאים לתכליתה...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה