ה. מהו היפה?

בסעיף זה נבחן את הנקודות המרכזיות העולות בשיחה בין סוקראטס להיפיאס על פי סדר הופעתן בדיאלוג . השמירה על סדר הדיון המקורי נעשית מתוך תשומת לב לדרך בה סוקראטס מוביל את הדיון אל הטענה המסכמת . צורת הדיון , לא רק סדר הדיון , יש להם חלק חשוב באפיון הטענות והבנתן . לפיכך אתעכב גם על סגנון ההתדיינות .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה