ד. בין תחילת הדיון לסופו

הדיאלוג מציע שבע תשובות להבנת היפה . שלוש מהן של היפיאס , שלוש של סוקראטס , ואחת בשמו של בן השיח האלמוני . כל תשובה נדחית על ידי סוקראטס ומביאה לניסוחה של תשובה חדשה הנדחית גם היא וחוזר חלילה . מבקרים מציינים את אי הסדר והחזרות המאפיינים את שלבי הדיון השונים , ויש 7 הרואים בכך עדות לחוסר האותנטיות של הדיאלוג . שאלת האותנטיות של הדיאלוג , כפי שכבר צוין , אינה רלוונטית לענייננו . השאלות העולות מתוך הדיון ביפה יש להן חשיבות לדיון בספר זה גם אם 6 אפשר לראות בתחבולת הדמות העלומה מעין תחבולת 'השוטר הטוב והשוטר . 'הרע השוטר הטוב מוכן ( לכאורה ) לבחון את דבריו של היפיאס ברצינות ובתום לב , ואולי אף לקבל אותם , שהרי 'השוטר הטוב' איננו יודע ומוכן ללמוד מחכמים ממנו . 'השוטר הרע' הוא קפדן , תוקפני וביקורתי ואלים , ודורש תשובות אמת מושלמות ( ובלתי אפשריות . ( 7 לדלם מציין הבחנה זו ומצטרף לדעה כי אין רציפות בסדר הטענות ובחל קן יש חזרה על טענות קודמות , אך אין הוא מסכים כי אי סדר זה מעיד על כך שהדיאלוג איננו אותנטי . ( Ludlam 1991 . 77 ) יתברר בדרך כלשהי שהדיאלוג לא נכתב בידי אפלטון . הטענה בדבר אי הס...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה